Wyłudzenie pożyczki

Czy sam fakt, że nie spłaciłem pożyczki już kwalifikuje się jako wyłudzenie i z tego powodu mogą mnie skazać na karę więzienia? Wierzyciel straszy mnie że pośle mnie za kratki jeżeli natychmiast nie oddam mu tej pożyczki. Nie oddaję bo nie mam pieniędzy teraz, straciłem pracę a z czegoś trzeba żyć ja i moja rodzina (żona dopiero kończy studia i jeszcze nie pracuje). Jak tylko podejmę znów prace to zacznę mu spłacać tę pożyczkę i tłumaczę mu to ale jego to nie interesuje.

To, że ktoś zalega komuś ze spłatą pożyczki, nie zawsze kwalifikuje się jako przestępstwo oszustwa. Aby można mówić o zaistnieniu przestępstwa oszustwa, trzeba udowodnić dłużnikowi (pożyczkobiorcy) że zaciągając pożyczkę działał ze z góry powziętym zamiarem niezwrócenia jej. Oczywiście wierzyciel zawsze ma prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa na jego szkodę przez pożyczkobiorcę. Jeżeli jednak organy ścigania nie dopatrzą się owego zamiaru, wówczas postępowanie zostanie umorzone lub nawet odmówią wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Jeżeli zaciągając pożyczkę miał Pan zatrudnienie i nie było widocznych oznak tego że straci Pan pracę to nie wydaje się aby były podstawy do przedstawienia Panu zarzutu oszustwa. Przecież miał Pan zamiar zwrócić pożyczkę. W prokuratorskich uzasadnieniach decyzji o umorzeniu dochodzenia w tego typu sprawach bardzo często przewija się uwaga iż wierzyciel powinien (najpierw) dochodzić zapłaty pożyczki w postępowaniu cywilnym a nie karnym. Czyli, że powinien uzyskać w sądzie tytuł wykonawczy a następnie skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego. Już łatwiej o przedstawienie zarzutu oszustwa gdy pożyczkobiorca jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki miał także inne zobowiązania finansowe zwłaszcza gdy ich egzekucja okazała się bezskuteczna; więcej na ten temat: http://firmowo.edu.pl/sens-zawiadamiania-prokuratury-po-bezskutecznej-windykacji-egzekucji/. Wówczas można dowodzić iż pożyczkobiorca zdawał sobie sprawę z tego że pożyczki nie zwróci (w terminie) skoro już wcześniej był formalnie niewypłacalny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *